Natur & Kultur Läromedel

Serien Lost Words består av fyra titlar skrivna på relativt enkel engelska och kan användas från åk 8 och uppåt. Böckerna handlar om de båda världskrigen, Vietnamkriget och Förintelsen.

De i...

Early Steps (åk 3) Elevboken är indelad i korta tematiska avsnitt och inleds med det mål (step) som eleven ska uppnå. Varje tema avslutas med ett projekt där eleverna ska skapa en produkt, t ex en ...

Viktiga ord-serien Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska, matematik samt NO och SO i ordboksserien Viktiga ord. Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 o...

PULS Geografi 1-3 Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. De får arbeta med begrepp som väderstreck, karta, årstider, jordens utveckling och istiden. En stor del av ...

Om att lyssna och läsa sig till språket Läroböckerna för ungdomar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, fam...

På liv och död För alla elever som älskar Pojken och Tigern och för alla andra: På liv och död är en läsebok med korta fristående berättelser  skrivna av Lars Westman. Låt dina elever läsa om Chri...

Pixel löser problemen Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introducer...

Insikt Naturkunskap mötet mellan naturkunskap och samhället Böckerna i serien Insikt Naturkunskap har ett lättillgängligt språk som engagerar eleverna och lockar fram förmågan att reflektera kring...

Singma matematik i världsklass Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgi...

Ordstugan åk 13 Ger eleverna tillfällen att utveckla språkkänslan och bygga ett varierat ordförråd. De tre böckerna som ingår i Ordstugan innehåller uppgifter som tar fasta på elevernas fantasi och...

Klara svenskan I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behand...

SOL 4000 Religion och liv SOL 4000 Religion och liv följer kursplanen för Lgr 11. Det innebär bland annat att de historiska bakgrunderna, de centrala tankegångarna och urkunderna inom kristendomen ...

Läs rätt Läs rätt består av fem läsförståelsehäften där svårighetsgraden och mängden text ökar successivt. I Läs rätt är läsning ren läsning. Eleverna väljer rätt svarsalternativ och visar att de f...

Knep och knåp Knep och knåp med bokstäver och ord är en serie roliga övningshäften i svenska för åk 13. Tyngdpunkten ligger på laborationer med alfabetet. Eleverna får på ett lekfullt sätt bygga up...

Singma matematik i världsklass Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgi...

Antologi med varierade uppgifter Läroböckerna innehåller texter och uppgifter för alla moment som ingår i svenskämnet.

Övningsböckerna repeterar och övar de moment som tas upp i respektive l...

Sofie-böckerna Böckerna om Sofie, skrivna av prisbelönte Jørn Jensen, tar upp händelser och problemställningar som är angelägna att diskutera, som 1012-åringar kan känna igen sig i. Diskussionsfråg...

Välj väg efter kunskapsnivå och intresse Wings är engelskläromedlet som utgår från individen. Varje bok är indelad i teman med texter och uppgifter i olika svårighetsgrader vilket gör att du kan an...

Fixa svenskan med maximal frihet och maximal trygghet Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du ka...

Klara svenskan I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behand...