Språk- & Ordböcker

Serien Lost Words består av fyra titlar skrivna på relativt enkel engelska och kan användas från åk 8 och uppåt. Böckerna handlar om de båda världskrigen, Vietnamkriget och Förintelsen.

De i...

English Basic Course. Listen-Repeat-Learn Listen: Hear a phrase first in Thai and then twice in English Repeat: Practice at your own pace and learn the pronunciation Learn: You may begin to start u...

Italiensk språkkurs Grundkurs Lyssna-Härma-Lär Lyssna - Du hör en fras på svenska, därefter två gånger på italienska. Härma - Du repeterar i ditt eget tempo och lär dig det riktiga uttalet. Lär - D...

Eleverna ska träna på sina texter de skrivit för att kunna berätta om sig själva både muntligt och skriftligt. Om r-fonemets. och utveckla språket muntligt och skriftligt. Muntligt och skriftl...

Cp, Ce1, Ce2 et Fle 1. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou. Glisse les étiquettes violettes sous les photos. Les suffixes du. 2.

Everyday low … Pris: 39 kr...

L' italiano 1-2 täcker tillsammans ca 70 timmars studier på nybörjarnivån.

Läromedlet är avsett att ge den studerande möjlighet att tala italienska i vardagliga situationer redan från början...

Jag fick ett flott erbjudande tidigt 2012 från Miljonlotteriet om 6 + 2 lotter för 49 kr (+ 10 kr porto) = verkligt pris 59 kr = 7:40 kr/st. Materialet är sorterat efter ett antal ämnesområden. ...

Norsk språkkurs Grundkurs Lyssna-Härma-Lär Lyssna - Du hör en fras på svenska, därefter två gånger på norska. Härma - Du repeterar i ditt eget tempo och lär dig det riktiga uttalet. Lär - Du kan bö...

Vår första Svensk-Thailändska ordbok.

Den är trådbunden i ett mjukt omslag.

Antal. svenska språket håller hög kvalitet, liksom att språkvårdare, tolkar. Fonetisk skrift. 12. Thai-...

Svensk forskning om språk i arbetslivet intresserar sig alltmer för vård och omsorg. Delvis hänger detta samman med en förändrad arbetssituation för de vårdanställda, som medfört ökande krav på kom...

Nygrekiska 2 bygger vidare på kunskaperna från Nygrekiska 1. Nygrekiska 2 ger förutom språkliga kunskaper en glimt av skilda företeelser i det grekiska samhället. Bl.a. behandlas seder och bruk, he...

På svenska! 1 är ett nybörjarläromedel i svenska som främmande språk.

Det vänder sig till studerande som snabbt vill lära sig grunderna i språket för att kunna delta i ett vardagligt samtal....

Ett studiematerial för dig som behöver träning i att tala polska. Tala polska är ett komplement till läroboken Polska 1 och följer dess uppbyggnad och progression. Den kan även användas fristående,...

Tjena kisar & bönor! Det här är en bok för dig som gillar språk och slang. Svenskt Slanglexikon innehåller ungefär 23 000 slangord och uttryck från hela Sverige, men med tonvikt på Södermalm i Stoc...

Författarna till succéer som Corporate Bullshit och Fiint språk kommer nu med en bok om politik och språk. Varför låter politiker som de gör? För att förstå det tar författarna greppet från ax till...

Meningsfulla läsövningar Kommunikativ svenska Aktuellt ordförråd Inbyggd språklig och grammatisk progression Lätt och roligt att använda Materialet vänder sig till alla som vill lära sig svenska, s...

Inglise keelekursus. Pöhikursus Kuula-häldajärele-öpi See on üks kahekeelne (eesti keel-inglise keel) allalaadimis kursus inglise keeles. Kursus sisaldab 3 tundi sissemängitut materjaali mida sa la...

Med bara 15 minuters övning per dag kan du snabbt lära dig att förstå och tala italienska. Boken är genomillustrerad i fyrfärg och visar på vanliga situationer i det dagliga livet, och de uttryck d...

Språkförsvaret startade som en privat webbsida 2002. Efter hand anslöt sig många likasinnade och under våren 2005 bildades nätverket Språkförsvaret. 2011 ombildades vi till en förening. Språkförsva...

Svenska 1 - Helt enkelt! rymmer hela kursen Svenska 1. Genomgångar, exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet. Teori ko...