Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera
ISBN:
9789144059853
Utgivningsdatum:
2012-11-23
Antal sidor:
147
Upplaga:
2

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. Seminarieboken täcker alla de delar som normalt ingår i seminariemomentet. Grunden utgörs av ett vetenskapligt tänkesätt och vetenskapliga metoder. Boken försöker utifrån denna grund att på ett lättillgängligt sätt ge information och råd om hur uppsatsarbetet kan läggas upp och genomföras. Dessutom behandlas layoutfrågor, presentation av arbetet, opposition, fusk och kriterier för bedömning av uppsatser. Boken är tänkt att användas på grundläggande nivå vid högskolor, universitet och inom annan eftergymnasial utbildning.

Studentlitteratur. att skriva, presentera och opponera. Hur du lyckas med din uppsats. Pris: 262 kr.

Hur presentera och opponera. alla kurser termin 4 använder metodböcker4 med fokus på att skriva, presentera och opponera,.

för Skogsekonomi 29 mars,.

Att skriva, presentera och opponera. Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera. MARIA BJÖRKLUND. Köp boken Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera hos oss.