Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor

Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor
ISBN:
9789172098121
Utgivningsdatum:
2017-11-21
Författare:
Antal sidor:
36
Kategori:

Denna skrift handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar.

Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.Skriften vänder sig till både trädgårdsmästare i historiska trädgårdar och antikvarier på länsstyrelserna samt till förvaltare av historiska trädgårdar och parker. Tanken är att dessa yrkesgrupper ska få en ökad medvetenhet om gräsmattan som historiskt trädgårdselement.

Genom mer kunskap om hur gräsmattan - som ofta upptar en stor del av trädgården - har sett ut, skötts om och utvecklats genom historien är förhoppningen att de som förvaltar och arbetar i historiska trädgårdar ska se på gräsyteskötseln med nya ögon och kanske ompröva tidigare skötselmetoder. Denna skrift handlar om gräsmattor i Sverige som är öppna för allmänheten.

Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.