På hjärtats våglängd

På hjärtats våglängd
Förlag:
ISBN:
9789187827211
Utgivningsdatum:
2015-06-01
Författare:
Antal sidor:
226

Jag upptäckte att det på hjärtats våglängd fanns möjlighet att enkelt lyssna in och höra Herrens röst. Det Herren lärde mig var inte hörbart för mina fysiska öron, men min ande kunde uppfatta. Medan jag "hörde", skrev jag ner. Han undervisade mig om andliga sanningar, gav klarhet om hur gemenskapen med Honom fungerar och gav personlig vägledning. Nu är det dags att jag delar med mig av den dyrbara skatt jag fått motta och förvalta.

Även om tilltalen har getts personligt till mig, har de allmängiltig innebörd, som Herren vill välsigna fler med. Bokens indelning i veckoläsning med bibelord som styrker och förklarar tilltalen, ger möjlighet till ett nytt sätt att läsa. Till varje kapitel har jag också formulerat en egen kursiverad reflektion. Var välsignad av Herren under din läsning! Barbro Hård

se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS.

se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS. se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS. se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS. FASS.

se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS. se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer FASS.