Affärslivets begrepp och modeller

Affärslivets begrepp och modeller
ISBN:
9789144115498
Utgivningsdatum:
2016-05-31
Författare:
Antal sidor:
264
Upplaga:
1

Management är ett kunskapsområde som sträcker sig över en bred palett av akademiska discipliner. Ett problem med den akademiska utbildningen är att den är inriktad på en viss del av detta breda område. Ju mer man läser desto smalare del av en komplex helhet specialiserar man sig på till man så småningom disputerar. Management är sålunda inte en akademisk disciplin utan en professionell roll och kunskapsbasen spänner över ett vitt fält av kunskapselement. Michael Skapinker, kolumnist i bland annat Financial Times har skrivit om klyftan mellan akademi och praktik: I said that there was no profession in which the gap between re search ers and practitioners was so wide. While medical, engineering and law schools energetically engaged with their respective professions, business schools did not command the attention of managers. Den rikliga förekomsten av managementansvar, i Sverige nu ca 30 % av den yrkesverksamma befolkningen, gör det önskvärt med vidareutbildning inom detta viktiga område. Vare sig man är ingenjör, biolog eller medicinare kommer man med stor sanno likhet att få ett ansvar för att "leda, styra och utveckla" en verksamhet. Boken ger en överblick över detta vida och komplexa kunskaps område genom att definiera, förklara och exemplifiera ca 250 begrepp och modeller inom området - i syfte att läsaren själv ska gräva djupare där behov finns

människokroppen eller samhället. Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap av relevans för. Resonera och argumentera med hjälp av etiska begrepp och modeller. Det finns många faktorer att beakta när man ska. Lathund för Socialpsykologi, Behavioristisk psykologi & kognitionspsykologi Viktiga begrepp, teorier, perspektiv och modeller Del I Attityd: Attityder är våra. Först ska några centrala begrepp presenteras och därefter följer en kort översikt Bygger bra och användbara modeller över saker (positivistisk anda). Vilka är de stora biolo-giska teorierna.

Igår kväll hade vi en animerad diskussion på twitter om innebörden av ett antal pedagogiska begrepp och om de verkligen behövdes. Google Scholar Bengt Karlöf.