Räntebärande instrument : värdering och riskhantering

Räntebärande instrument : värdering och riskhantering
ISBN:
9789144045344
Utgivningsdatum:
2007-01-01
Antal sidor:
232
Upplaga:
1
Kategori:

Boken handlar om värdering och riskhantering av obligationer och andra tillgångar som är värdemässigt relaterade till ränteutvecklingen. Den syftar till att ge grundläggande kunskaper om prissättning av obligationer, räntebestämning, uppskattning och hantering av ränterisker samt värdering av räntederivatinstrument. Författarna har utgått från svenska förhållanden. De redogör för marknaden för räntebärande tillgångar, dess historiska framväxt och vad som kännetecknar en effektiv marknad, liksom för avkastning på och prissättning av räntebärande tillgångar, olika typer av räntor, hur Riksbankens penningpolitik kan påverka marknadsräntorna samt sambandet mellan räntor i olika länder. Räntebärande instrument går grundligt igenom metoder för att mäta och hantera ränterisker, t.ex. durationsanalys, immunisering och hedging. Den populära metoden för att mäta risk, Value-at-Risk (VaR) definieras och fördelar med detta riskmått förklaras. Olika derivatinstrument som terminer, futures, swap-avtal och optioner behandlas noggrant. Boken vänder sig i första hand till studenter i finansiell ekonomi på universitet och högskolor. Den lämpar sig också för verksamma inom finanssektorn.

Innehåll Kursen bygger på kursboken, Räntebärande instrument: värdering och riskhantering, kapitel 1 t o m 7. Not 29 Finansiell riskhantering och finansiella instrument. (external link) Home Research Outputs Räntebärande instrument: värdering och riskhantering. i ett finansiellt instrument på grund av. instrument, riskfaktor med mera. positioner i aktier och aktieanknutna instrument i handelslagret samt vil Vi har kompetens med finansiella instrument - både inom värdering och riskhantering. De samlar sakkunskap inom en mängd olika områden, bland annat ekonomi, riskhantering och förvaltning av multi asset-portföljer. Den finansiella marknaden utvecklas snabbt och påverkas ofta i ett globalt perspektiv. Boken handlar om värdering och riskhantering av obligationer och andra tillgångar som är värdemässigt relaterade till ränteutvecklingen. Häftad Räntebärande instrument : värdering och riskhantering Hossein Asgharian, Lars Nordén (Häftad) Räntebärande instrument : värdering och riskhantering / Hossein Asgharian, Lars Nordén Asgharian, Hossein, 1957- (författare) Nordén, Lars, 1967- (författare) ISBN 978-91-44 … Pris: 224 kr.