Envariabelanalys

Envariabelanalys
Förlag:
ISBN:
9789197927604
Utgivningsdatum:
2010-01-10
Författare:
Antal sidor:
46
Kategori:

Detta häfte täcker grunderna i envariabelanalysen. Gränsvärden, kontinuitet, funktioner, relationer, extremvärden och grafritning är de huvudsakliga punkter som tas upp. Häftet Envariabelanalys är i A5-format och är 48 sidor långt. Det är skrivet på svenska i nära samarbete med studenter och det behandlar följande områden: Gränsvärden Kontinuitet Derivata Extremvärden Grafritning Funktion Snabb härledning av standardgränsvärden Boken är liksom tidigare utgivningar i serien inriktad på praktisk lösningsmetod och handfast förståelse teori. Bland annat finns inkluderat tabeller med jämförelse mellan svensk och engelsk terminologi, för att lättare kunna tillgodogöra sig framställningar på andra språk, och klara uppställningar av alternativa lösningsmetoder.

Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare. Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar. Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar.

Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare. Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare. Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar.

Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare.