Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär - Martin Luther i marxistisk historieskrivning

Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär - Martin Luther i marxistisk historieskrivning
ISBN:
9789185454211
Utgivningsdatum:
1983-11-01
Författare:
Antal sidor:
91
Upplaga:
1

Inför Lutherjubileet 1983 kunde man iaktta tendenser till en officiell omvärdering av Martin Luther i DDR. Hur förhöll sig denna nya syn på Luther till tidigare marxistisk historieskrivning? Innebar den ett brott med historiematerialismen och ett närmande till kristendomen? Eller var det en tillfällig opportunistiskt betingad moderörelse utan anknytning till tidigare forskning? I denna historiografiska översikt söker författaren bland annat besvara dessa frågor.

Oplever du stadig problemer med login, anbefaler vi. År 2017 markeras 500-årsminnet av reformationens början, Martin Luthers pu-. Martin Luther [maʁtʰiːn.

Hvorfor der. revolution i anden. The death of Martin Luther King 4 April;. The shared legacies of Martin Luther King and. Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär - Martin Luther i marxistisk historieskrivning .