Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

Krig, tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa
ISBN:
9789127818477
Utgivningsdatum:
2017-10-21
Antal sidor:
291
Upplaga:
1
Kategori:

Hur påverkas vi människor av krig, konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamme? Vad händer med oss när vi tvingas lämna våra hem och börja om i ett nytt land? Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med tolk? Och vad kan vi som behandlare göra eller påverka? Boken ger grundläggande kunskap om krig, tortyr och flykt. Den har sin bas teori och forskning, men bygger till stor del på författarnas många möten med människor som upplevt dessa svårigheter. Återkommande fallbeskrivningar ger inblick i deras erfarenheter och belyser hur patientsamtal kan gå till. Boken har en tonvikt på det psykologiska mötet, men är ingen manual för att bedriva behandling. Syftet är istället att ge nya perspektiv och att vara ett komplement till läsarens egna yrkesutövande. Författarna har skrivit en bok för alla som arbetar inom eller är under utbildning till vårdande yrken.

Detta är ett MYCKET VIKTIGT ämne då det omedvetet påverkar och styr det mesta i våra liv. Läser drygt 100 böcker om året. Naturen har sin gilla gång. Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla och inte bara några få. Dikter om hedersvåld Yahya Hassan: Dikter. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Dikter om hedersvåld Yahya Hassan: Dikter. Detta var en mycket skrämmande och beklämmande läsning om än välskriven som alltid. Yahya Hassan, född 1995, debuterar med en självbetitlad diktsamling om en uppväxt präglad av våld, svek och kriminalitet.