Vad är mänskliga rättigheter?

Vad är mänskliga rättigheter?
ISBN:
9789127114371
Utgivningsdatum:
2007-06-01
Författare:
Antal sidor:
249
Upplaga:
1
Kategori:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De äro utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Detta utdrag ur FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är de flesta i världen idag överens om, men så har det inte alltid varit. Den engelske filosofen Jeremy Bentham (17481832) tyckte att talet om mänskliga rättigheter närmast kan liknas vid nonsens på styltor. Frågan är snarare vad de mänskliga rättigheterna betyder i praktiken och hur de tolkas i vår mångkulturella och globaliserade värld med skilda religiösa och etniska konflikter. Hans Ingvar Roth visar att begreppet kan studeras och förstås utifrån så olika ämnen som etik, historia, sociologi, religion, juridik och filosofi. Författaren ger exempel på aktuella frågor kring diskriminering av kvinnor och barn, minoriteter och personlig integritet, och kanske än viktigare hur ser de mänskliga rättigheterna ut i framtiden?

Det är texter som uppmanar alla världens länder att ta sitt ansvar för att alla ska leva ett. Regeringen har det största. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Det är texter som uppmanar alla världens länder att ta sitt ansvar för att alla ska leva ett.

De uppstår i situationer, då människor är av olika åsikt eller vill olika saker. 'Subjekt' är en satsdel som beskriver någon eller något som utför handlingen eller befinner sig i ett visst tillstånd. Scientologi är studiet av kunskap. 'Adjektiv' är ord som beskriver hur någon eller något är eller ser ut.