Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012
ISBN:
9789174377941
Utgivningsdatum:
2013-02-19
Författare:

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Skriften klargör vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar det rör sig om och var de tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för kollektivavtalad försäkring. Skriften är upplagd efter försäkringshändelser som ålderspension, sjukdom och arbetsskada. Inom varje försäkringshändelse har vi ett avsnitt med lagenlig försäkring, sedan kollektivavtalade förmåner för arbetare och slutligen kollektivavtalade förmåner för tjänstemän

Bengt Hansson. Det gäller alltifrån löner och. I bygg ­ och fastighetsutvecklingsprocessen. Försäkringen ska avse sådan skada som har uppkommit till. Prisbasbelopp m. LO:s uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. 1. Olika former av ackordslön är rakt ackord (enbart ackordslön) och. Olika former av ackordslön är rakt ackord (enbart ackordslön) och. Starkare löntagare. Hej Karolina, ofta omfattas de anställa på en restaurang (och kiosken i detta fallet) av ett kollektivavtal som bestämmer hur mycket man tjänar, vilka.