Urljud

Urljud
Förlag:
ISBN:
9789188125064
Utgivningsdatum:
2016-12-12
Författare:
Antal sidor:
16
Upplaga:
1

Den tyskspråkige poeten Rainer Maria Rilke (1875-1926) tillhör obestridligen en av världslitteraturens verkliga storheter. Nr 15 i Svavelserien är den första svenska översättningen av hans prosastycke "Ur-Geräusch", översatt av Rebecca Kjellberg.

I Urljud från 1919 utgår Rilke från ett minne som följt honom sedan skolåren. Under en fysiklektion på 1890-talet konstruerades en enkel fonograf av bl.a.

papper, vax och ett strå från en klädborste. Vad skolpojkarna i klassrummet upplevde när ljudet av deras egna röster spelas upp var omskakande. Under Rilkes studieår i Paris, i den anatomiska teatern på École des Beaux-Arts, väcktes hans fascination för det mänskliga skelettets anatomi. Därför införskaffade han själv ett kranium till sin skrivkammare. När han, i det flackande ljuset från ett stearinljus, en kväll fick syn på kronsömmen - skarven mellan pannben och hjässben - häpnade han över likheten med det ljudspår han som pojke sett ristat i fonografens vaxrulle. Här föds hos Rilke den svindlande tanken om vad som skulle höras om man lät fonografnålen följa denna sutur - ett urljud? Dena tanke resulterade så i föreliggande prosastycke vilket inkorporerar idéer om poesin, kärleken och alla sinnens samverkan.

Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Jag har fått hjälp med mitt sorgarbete efter min älskade make till alla mina små krämper och större kroniska besvär. Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Jag har fått hjälp med mitt sorgarbete efter min älskade make till alla mina små krämper och större kroniska besvär.

Jag har fått hjälp med mitt sorgarbete efter min älskade make till alla mina små krämper och större kroniska besvär.

Jag har fått hjälp med mitt sorgarbete efter min älskade make till alla mina små krämper och större kroniska besvär. Jag har fått hjälp med mitt sorgarbete efter min älskade make till alla mina små krämper och större kroniska besvär. Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin.