Den ensamme bowlaren : Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse

Den ensamme bowlaren : Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse
Förlag:
ISBN:
9789185355457
Utgivningsdatum:
2006-04-01
Författare:
Antal sidor:
591
Upplaga:
2

Putnam beskriver ett sönderfallande samhälle, där allt färre människor engagerar sig i t.ex. idrottsföreningar och politiska partier. Det påminner om urbaniseringen etc. för hundra år sedan. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Boken avhandlar både enkla och komplexa frågor som är viktiga i. Bygglovsboken passar både den som vill lära sig om bygglov och den som jobbar med bygglov. Bygglovsboken passar både den som vill lära sig om bygglov och den som jobbar med bygglov. Boken avhandlar både enkla och komplexa frågor som är viktiga i.

Bygglovsboken passar både den som vill lära sig om bygglov och den som jobbar med bygglov. Boken avhandlar både enkla och komplexa frågor som är viktiga i. Boken avhandlar både enkla och komplexa frågor som är viktiga i. Boken avhandlar både enkla och komplexa frågor som är viktiga i. Bygglovsboken passar både den som vill lära sig om bygglov och den som jobbar med bygglov.