Ekonomin i EU

Ekonomin i EU
ISBN:
9789144117737
Utgivningsdatum:
2017-01-20
Författare:
Antal sidor:
124
Upplaga:
5

I denna femte upplaga av standardverket Ekonomin i EU beskrivs de stora dragen i samtliga medlemsländers ekonomi, huvudsakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i BNP och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur dessa hänger samman. BNP per invånare är två eller tre gånger större i de flesta gamla EU-länder än i de länder som tillkommit på 2000-talet. Om man delar upp BNP på olika producerande sektorer ser man att tjänstesektorn är störst i alla EU-länder. Användningen av BNP domineras av konsumtionen, som är ungefär fyra gånger så omfattande som investeringarna. Utrikeshandeln är relativt sett viktigare för små länder som Luxemburg och Malta än för stora. Inkomsterna och priserna i EU behandlas också, liksom befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden. Boken avslutas med ett kapitel om framväxten av euron och de institutioner som skapats för att hantera den gemensamma penningpolitiken. Ekonomin i EU vänder sig främst till studenter på universitet och högskolor, men kan med fördel även användas som uppslagsverk för den som arbetar med eller är intresserad av EU-frågor.

Kasvua edellisestä vuodesta on 2,5 prosenttia. Konkurrentanalys. (2013-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Kasvua edellisestä vuodesta on 2,5 prosenttia. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i … Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige. Allt sökande och alla förfrågningar sker utan kostnad. Kasvua edellisestä vuodesta on 2,5 prosenttia. Daejeon Declaration on Science, Technology, and Innovation Policies for the Global and Digital Age Nyheter om svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Allt norr om polcirkeln är att föredra. eu -Analysera konkurrenter,marknad,omvärld,strategi,modell,mall,plan,ansoff,pestle: PEST, … The War of the Pacific (Spanish: Guerra del Pacífico) (1879–1883) was fought in western South America, between Chile and allies Bolivia and Peru.