Kultursociologi

Kultursociologi
ISBN:
9789144064109
Utgivningsdatum:
2010-04-07
Upplaga:
2

Relationen mellan kultur och samhälle har stått i fokus för sociologin sedan ämnet etablerades som självständig akademisk disciplin vid 1800-talets slut. Under det dryga sekel som har förflutit sedan dess har detta ofta komplexa förhållande engagerat tänkare från ett vitt spektrum av det human- och samhällsvetenskapliga fältet. I denna grundläggande bok i kultursociologi redogör författarna för de viktigaste teoretikerna och idéströmningarna i kultursociologins utveckling från den klassiska sociologins teorier om industrialisering, kapitalism, sekularisering, urbanisering och rationalisering, via analyser präglade av erfarenheterna från två världskrig, till dagens diskussioner om kön och genus, mångkulturalism, globalisering och postmodernitet. Belägen någonstans i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora har kultursociologin aldrig varit någon renodlad sociologisk specialitet, utan alltid ett fler- och tvärvetenskapligt fält. Många av de idéer och tänkare som boken redogör för har således sin hemvist i andra discipliner än sociologin, bl.a.

filosofi, idéhistoria, antropologi, historia, psykologi och etnologi. Boken är avsedd för universitets- och högskolekurser inom grundutbildningen inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen för vilka förhållandet mellan kultur och samhälle är centralt. Andra upplagan E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2002.

3-11-2008 · En flirtende samtale har klare sproglige genretræk. Bogs ISBN er 9788721000097, køb den her Christine E. OK Läs mer om cookies Ord som rimmar på fri. Selskabets ledelse varetages af en bestyrelse på ni medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Læs videre Medier og kultur - en grundbog i medieanalyse og medieteori. art. Hittade 669 ord som rimmar på fri Antropologi er læren om mennesket i bred forstand. Direktøren for fonden er forskeren Christine E. art. -grad i Hverdagslivet med demens fra Københavns Universitet. 000 ensomme ældre i Danmark.