Det universella och det individuella : festskrift till Eva Haettner Aurelius

Det universella och det individuella : festskrift till Eva Haettner Aurelius
Förlag:
ISBN:
9789170611315
Utgivningsdatum:
2013-09-10
Antal sidor:
299
Upplaga:
1
Kategori:

Det universella och det individuella ger en inblick i det samtida litteraturvetenskapliga forskningsfältet. Ett trettiotal forskare medverkar i denna antologi vars innehåll spänner från det andliga till det sekulära, från medeltiden till det moderna, från det teoretiska till det biografiska och från det lokala till det globala.

Perspektiven är svenska och nordiska så väl som internationella. Boken är en festskrift till Eva Hættner Aurelius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Skribenterna kommer från Sverige, Danmark och Tyskland där de under åren haft Eva Hættner Aurelius som inspirerande kollega, lärare, handledare och vän, och bidragen ansluter till frågor som hon under sin långa forskargärning har lyft fram: litteratur- och ämneshistoria, kvinnolitteraturhistoria, självbiografiskt skrivande.

Lindgärde, Valborg, 'Tre unga kvinnor från Stockholm i de lärdes republik', Det universella och det individuella' : festskrift till Eva Hættner Aurelius. Eva Haettner Aurelius. ) 'Det universella och det individuella'.

Red. En hyllning till livet och konsten att ta vara på det. Eva Haettner Aurelius. Festskrift till Eva Haettner Aurelius, Edition: 1st, Chapter: Mycket i litet.

Detta gäller varje befordran till att bli.