Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig

Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig
Förlag:
ISBN:
9789147093342
Utgivningsdatum:
2008-08-28
Författare:
Antal sidor:
216
Upplaga:
1

Denna introducerande bok om kvalitativa metoder kan användas på psykologutbildningen samt på kurser inför uppsatsskrivande och i metod. Boken går igenom de olika delarna av forskningsprocessen, från ämnesval, urval och datainsamling till analys och rapportskrivning. Det specifikt kvalitativa i forskningen lyfts fram och sätts i relation till det kvantitativa arbetssättet. Läs mer I bokens avslutande del presenteras olika kvalitativa inriktningar av forskning och deras vetenskapsteoretiska förankring.

Till varje kapitel hör övningsuppgifter där läsaren kan reflektera över olika aspekter av kvalitativ metod. Om författarna Pia Langemar är adjunkt vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet och doktorerar på kvalitativ metod som hon också undervisar i.

Den här webbsidan beskriver vad hermeneutik är, dess historiska utveckling samt hur man kan använda hermeneutik som en forskningsmetod. Hermeneutik Denna sida är uppdaterad 2007-02-03. Hermeneutik Denna sida är uppdaterad 2007-02-03. Den här webbsidan beskriver vad hermeneutik är, dess historiska utveckling samt hur man kan använda hermeneutik som en forskningsmetod. Den här webbsidan beskriver vad hermeneutik är, dess historiska utveckling samt hur man kan använda hermeneutik som en forskningsmetod. Den här webbsidan beskriver vad hermeneutik är, dess historiska utveckling samt hur man kan använda hermeneutik som en forskningsmetod. Hermeneutik Denna sida är uppdaterad 2007-02-03. Den här webbsidan beskriver vad hermeneutik är, dess historiska utveckling samt hur man kan använda hermeneutik som en forskningsmetod. Hermeneutik Denna sida är uppdaterad 2007-02-03. Hermeneutik Denna sida är uppdaterad 2007-02-03.