Omvårdnad vid diabetes

Omvårdnad vid diabetes
ISBN:
9789144083155
Utgivningsdatum:
2012-10-22
Författare:
Antal sidor:
447
Upplaga:
2
Kategori:

Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella Diabetesfederationen (IDF) att antalet fall av diabetes i världen uppgick till cirka 366 miljoner och antalet beräknas öka till 552 miljoner år 2030. Sjukdomen är livslång och kräver en omfattande och komplex egenvård. Denna nya utökade upplaga av Omvårdnad vid diabetes beskriver hur personer med diabetes ska få möjlighet att bedriva bästa tänkbara egenvård och hur de kan få individuellt anpassad utbildning och stöd från vården. Omvårdnad vid diabetes är avsedd för de team som ansvarar för att patienterna får det stöd de behöver för att, med bibehållen god livskvalitet, hantera sjukdomen och dess behandling.

Den lämpar sig särskilt väl för sjuksköterskor som är kliniskt verksamma inom diabetesvården eller som utbildar sig till diabetessjuksköterska. I boken medverkar 35 olika författare.

Tre personer med diabetes representerar patientperspektivet och en person beskriver anhörigperspektivet. Övriga författare representerar yrkesgrupper som diabetessjuksköterska, diabetesläkare, kardiologsjuksköterska, certifierad diabetesutbildare, ortopedkirurg, geriatrikläkare, dietist, fotterapeut, tandhygienist, sexolog och psykolog/psykoterapeut.

För en starkare primärvård. I människor är bukspottskörteln ett 15-25 cm långt organ i buken och ligger bakom magsäcken och i nära anslutning till tolvfingertarmen. Vi erbjuder stöd och råd om läkemedelsbehandling för äldre. Vid graviditet, amning, men också för fortsatt barn- och undomshälsa. Diagnoskriterier för diabetes. Instruktioner, blanketter, riktlinjer, beslutsstöd och Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer (Vårdgivarguiden) Regionala riktlinjer för. Fotkomplikationer. Fotkomplikationer.