Simsalabim 4 - Digitalt elevpaket (Digital produkt)

Simsalabim 4 - Digitalt elevpaket (Digital produkt)
ISBN:
9789144089331
Utgivningsdatum:
2012-08-10
Upplaga:
1

SIMSALABIM - hela språket i ett paket I Simsalabim är det litteraturen som är ingången till dina elevers språkutveckling. Moderna skönlitterära texter, såväl som klassiker, ger läsupplevelser som skapar nyfikenhet och motivation att arbeta vidare med språket. Det är uppgifter och övningar som gör nedslag i svenskämnets alla delar. Hela språket förpackat i ett digitalt elevpaket - digital grundbok, digital arbetsbok och interaktiva övningar. Simsalabim! SIMSALABIM OCH LGR 11 Arbetssätt och innehåll i Simsalabim överensstämmer med de nya kursplanerna och alla uppgifter och övningar är kopplade till de gällande kunskapskraven. ETT DIGITALT ELEVPAKET Det digitala elevpaketet ger eleven samma innehåll som Simsalabim 4 Elevpaket med webbdel, med den skillnaden att innehållet här är helt digitalt. Simsalabim 4 - Digitalt elevpaket följer samma struktur och upplägg som Simsalabim 4 Elevpaket med webbdel och innehåller också samma komponenter, men här är de olika delarna helt digitala - digital grundbok, digital arbetsbok och interaktiva övningar.

Simsalabim 4 - Digitalt elevpaket säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. DIGITAL GRUNDBOK - INSPIRATION OCH MYCKET LÄSNING Grundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter presenterade. - Varje kapitel innehåller ett utdrag ur en ungdomsbok och en klassiker kopplade till ett tema. - Samtliga texter, såväl som instruktioner, är inlästa och svåra ord är förklarade. Ett fantastiskt hjälpmedel, speciellt för de elever som behöver stöd i sin läsning. - Uppgifter och övningar lyfter texternas innehåll och går in i språkets alla delar. Det handlar om läs- och skrivstrategier, grammatik, muntligt berättande och skapande presentationer. DIGITAL ARBETSBOK - SPRÅKUTVECKLANDE ÖVNINGAR ...

Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.

Digitala läromedel och kurslitteratur.

Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Digitala läromedel och kurslitteratur.

Digitala läromedel och kurslitteratur. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan.