Goda grunder : vardagssvenska för nyanlända

Goda grunder : vardagssvenska för nyanlända
ISBN:
9789174346923
Utgivningsdatum:
2016-05-23
Antal sidor:
120
Upplaga:
1
Kategori:

Goda grunder - vardagssvenska för nyanlända är ett uppdaterat urval ur det klassiska läromedlet Goda grunder. Det är utvecklat för kurser i svenska för nyanlända som bland annat anordnas av studieförbund och folkhögskolor under asyltiden.

Läromedlet är en kombinerad läro- och övningsbok. Tonvikten är lagd på att praktiskt öva det språk som förekommer i vardagliga situationer. Efter varje textavsnitt följer övningar som stärker de språkliga färdigheterna. Det ger goda möjligheter att öka deltagarnas förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Texter och bilder stimulerar till samtal och diskussioner. Olika teman i de tolv avsnitten ger asylsökande och andra nyanlända kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Goda grunder - vardagssvenska för nyanlända består av: - textavsnitt med många dialoger - varierade övningar - grammatisk översikt - gratis ljud på nätet - gratis lärarhandledning på nätet.

Vi erbjuder även läromedel inom. Här på webbplatsen kan du lyssna direkt på samtliga ljudfiler till Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända: Bildsats och inledning (sidorna 5–17) Folkuniversitetets förlag. Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk utgör kärnan i vår utgivning.