Logistik A/B, Fakta och Övningar

Logistik A/B, Fakta och Övningar
Förlag:
ISBN:
9789147061808
Utgivningsdatum:
2002-07-01
Författare:
Antal sidor:
292
Upplaga:
1

Logistik, eller materialadministration som det ibland också kallas, innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är verktyg som ger logistiken nya möjligheter när stora varumängder ska hanteras så rationellt och kostnadsmedvetet som möjligt. Läs mer Logistik A/B - ger grundläggande förståelse för ämnet - förklarar logistik ur företagarperspektivet - beskriver enkelt och tydligt komplicerade begrepp - följer ett flödestänkande - kräver inga förkunskaper i företagsekonomi Materialet täcker kursplanerna för Logistik A respektive B. Boken kan också användas på grundkurser inom näringslivet och på KY-utbildningar. Den passar även som referenslitteratur för kurser i Transport och spedition samt Inköp och varuhantering. Lärarhandledningen till Logistik A/B innehåller pedagogiska tips, utförliga lösningar, OH-bilder (PowerPoint), förslag till provuppgifter och lösningar till dessa. Om författarna Författaren Håkan Martinsson arbetar som lärare inom gymnasie- och vuxenutbildningen samt utför konsultuppdrag åt företag. Han är civilingenjör och ekonom och har i många år undervisat i logistik på olika nivåer.

Inköpsförslag och. se. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av.

eleverna att ge djuret ett namn och skriva ned spännande fakta om djuret. B. Logistik A/B fakta & övningar. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska. I sagans. Inkl moms Antal Köp/Spara; Logistik A/B, Fakta och Övningar 978-91-47-06180-8 Håkan Martinsson Utgivningsår: 2002.