Kommunikation : samspel mellan människor

Kommunikation : samspel mellan människor
ISBN:
9789144110660
Utgivningsdatum:
2016-09-16
Antal sidor:
165
Upplaga:
4

Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad underlättar och försvårar en effektiv kommunikation? Vilka störningar brukar uppstå i samtal mellan människor och hur hanterar vi dessa? Den här boken tar bland annat upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, svåra samtal, konflikthantering, interkulturell kommunikation samt genusaspekter på kommunikation. Både praktiska och teoretiska exempel ges. I denna fjärde omarbetade upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats, och nya kapitel om icke-verbal kommunikation, lyssnande, professionella samtal i arbetslivet och interkulturell kommunikation har tillkommit. Boken passar för grundläggande utbildningar på högskolenivå och i arbetslivet. Den är också av intresse för alla som arbetar med människor inom personalledning, vård, skola, omsorg och service.

Bengt Hansson. Det roligaste jag vet är att jobba med teambuilding. Miljöpartiets politik vilar på en ideologisk grund som betonar människans samspel med sin omgivning. Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser. Vissa hävdar till och med att kommunikation är kittet som håller ihop människor och samhällen. Dialog och samspel står i fokus i gestaltmetodiken. 2018 · Till vårt land kommer människor som har lämnat allt som varit välbekant för en okänd tillvaro långt hemifrån. Kontakt och samspel mellan barn och föräldrar. Det nyfödda barnet har en medfödd förmåga att försöka etablera kontakt med andra människor. ; Sjukdomen kännetecknas av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Det nyfödda barnet har en medfödd förmåga att försöka etablera kontakt med andra människor.