Kunskapsområdet företagshälsovård (SOU 2011:79) : en rapport om utbildning, utveckling och forskning

Kunskapsområdet företagshälsovård (SOU 2011:79) : en rapport om utbildning, utveckling och forskning
ISBN:
9789174374490
Utgivningsdatum:
2012-01-09
Antal sidor:
81

FHV-delegationen har genomfört verksamheter som syftar till ett kunskaps- och kvalitetslyft av företagshälsovården (FHV). Det har skett genom att delegationen organiserat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolor, arbetsmarknadens parter, myndigheter och FHV-bransch. Vidare finns nu en infrastruktur för högre utbildning och forskning i och om företagshälsovård. Kunskapsområdet företagshälsovård är inrättat såsom ett nytt forskningsområde med egen professur.

Kunskapsområdet företagshälsovård. häftad, 2012. se;. SOU 2008:131 Föräldrastöd - en vinst. SOU 2008:131 Föräldrastöd - en vinst.

En rapport om utbildning, utveckling och forskning. Skickas inom 5-8 vardagar. En rapport om utbildning, utveckling och forskning SOU 2011:80 Informationsutbyte vid. Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga.