Den svenska miljörätten

Den svenska miljörätten
Förlag:
ISBN:
9789176789513
Utgivningsdatum:
2017-01-17
Antal sidor:
589
Upplaga:
4
Kategori:

Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten.

I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall från svenska domstolar, däribland många från Mark- och miljööverdomstolen, och från EU-domstolen behandlas. En central fråga i boken är om lagstiftningen är ändamålsenlig från miljösynpunkt.

Avtalsrörelsen 2017 innebar färre varsel om stridsåtgärder än i avtalsrörelsen 2016.

Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Under 2017 lades 49 varsel i förbundsavtalstvister jämfört med 102. Karnov Group kombinerar juridisk expertis med en omfattande rättsdatabas för att ge yrkesverksamma jurister tillgång till exakt den information de behöver. Avtalsrörelsen 2017 innebar färre varsel om stridsåtgärder än i avtalsrörelsen 2016. Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Man har nyligen överlämnat ett förslag till lagrådet som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Den handlar om de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog, en rätt som succesivt begränsas genom myndighetsbeslut för att skydda rödlistade arter.

Den handlar om de enskilda skogsägarnas rätt att bruka sin skog, en rätt som succesivt begränsas genom myndighetsbeslut för att skydda rödlistade arter.