Den nya tidens ledarskap

Den nya tidens ledarskap
Förlag:
ISBN:
9789174659153
Utgivningsdatum:
2015-06-10
Författare:
Kategori:

Jag, Jesus, är med er alla som läser denna bok och jag är här för att förmedla följande till mänskligheten i en ny och stark belysning av något som ni ej har förstått.

När ni är redo att ta itu med detta, är ni redo att förändra denna Jord ni lever på. Det går ej att fortsätta med alla stridigheter och det går ej att ta hand om Moder Jord om ni far fram i den takt ni gör. Jag har kommit till er på detta sätt för att ha ett samtal med er och jag räknar med att ni går in i en ny tankevärld där ni får fatt i er själva. Ägna er ej åt att försöka förstå andra människor och vad andra säger, tänker eller tycker, för det måste börja med er själva, ty det är i er själva, som det uppstår en tro på framtiden.

I Den uppskattande ledaren får du möta den nya tidens ledarskap. Den nya tidens ledare. Arbeta med mig. 2015-03-24 · Mobilnacke, sms-tumme och laptopknä. Framtidens ledarskap och ledare måste kunna behärska fyra olika roller för att kunna bli. Den nya tiden kräver nya motivatorer. Välkommen att boka ert unika utvecklingsprogram Under utvecklingsprogrammet erbjuder Källbacka Ledarskap AB … I det nya mät- och kontrollsamhället är det viktigt att agera som en ganska traditionell. De bästa ljudböckerna från de mest erkända förlag.