Läkedom i Kristus : den helande församlingen

Läkedom i Kristus : den helande församlingen
ISBN:
9789175805047
Utgivningsdatum:
2011-01-01
Författare:
Antal sidor:
186

Jesus botade sjuka och gav läkedom för hela människan. Det var en självklar del av hans frälsande gärning. Troligen gjorde hans botande större intryck på gemene man än hans undervisning. Idag när behovet av läkedom bara tycks öka vill Lillemor Hallin visa hur man kan gå i Jesu fotspår i vår tid. Bönen för helande har blivit Lillemor Hallins stora livsäventyr. I den här boken delar hon sina erfarenheter och insikter om hur Gud helar på många sätt och på många olika livsområden: Helande genom medvandrares hjälp Läkedom genom medicin och bön Helande genom sakramenten Läkedom genom den helige Andes tilltal och gåvor Lidande och helande Lillemor Hallin, f 1934, kulturhistoriker och f d universitetslärare. Verksam sedan 1970-talet inom den ekumeniska själavårdsrörelsen Helhet genom Kristus

Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Den som formar sitt liv till en lovsång till Skaparen över all hans … Redan under den unga kyrkans första tid, då de kristna befann sig under intensiv förföljelse och behövde ett gemensamt tecken, brukade de rita en fisksymbol på marken Av Andréas Glandberger. Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Den som formar sitt liv till en lovsång till Skaparen över all hans … Redan under den unga kyrkans första tid, då de kristna befann sig under intensiv förföljelse och behövde ett gemensamt tecken, brukade de rita en fisksymbol på marken Av Andréas Glandberger. Redan under den unga kyrkans första tid, då de kristna befann sig under intensiv förföljelse och behövde ett gemensamt tecken, brukade de rita en fisksymbol på marken Av Andréas Glandberger. Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Den som formar sitt liv till en lovsång till Skaparen över all hans …. Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i … Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor.