Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar

Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar
ISBN:
9789144092447
Utgivningsdatum:
2016-10-21
Antal sidor:
246
Upplaga:
1

Smärtbehandling till barn och ungdomar utgör ett kunskapsområde som började utforskas på 1980-talet. De senaste decennierna har ett starkt ökande antal forskningsstudier inom ämnet publicerats. Kliniskt har tillämpningen av aktuell kunskap släpat efter.

Fortfarande har kunskapen om smärtbehandling till barn och ungdomar inte fått den spridning som behövs för ett gott omhändertagande av barn och ungdomar inom sjukvården. Studentlitteratur utgav en första bok om smärta hos barn och ungdomar 2001. Sedan dess har mycket ny kunskap genererats.

I denna nya bok har forskning och beprövad erfarenhet från de senaste decennierna inkluderats, och boken utgår mer från smärtans fenomenologi, smärtanalys och smärtbehandling. Farmakologiska landvinningar har tillkommit och behandling av långvarig smärta har starkt utvecklats.

Boken vänder sig till läkare i grundutbildning och allmäntjänstgöring men torde vara av intresse för alla inom sjukvården som kommer i kontakt med barn i sin verksamhet eller i sin utbildning såsom barnläkare, smärtläkare, allmänläkare, barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och fysioterapeuter.

Narkos och operation - Hur och när informerar jag mitt barn. Stefan Lundeberg. Psykologiska och smärtfysiologiska.

Tolkning av smärta hos barn enligt FLACC. Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken. Narkos och operation - Hur och när informerar jag mitt barn. Psykologiska och smärtfysiologiska. Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Propofol (Diprivan ®, Propolipid ®, Recofol ®, Propofol) Propofol är ett hypnotikum som används både som induktionsmedel och underhållsmedel för intravenös. FASS.