Ingenjörens verktyg

Ingenjörens verktyg
ISBN:
9789144065960
Utgivningsdatum:
2010-04-07
Författare:
Upplaga:
1
Kategori:

Ingenjörens verktyg handlar om kunskaper och färdigheter som alla ingenjörer skall besitta ? rimlighetsbedömningar, modellers giltighet, dimensionsbetraktelser, metoder att upptäcka fel i räkningar och resonemang, mått på komplicerade egenskaper, mätdatabehandling och mycket annat som inte hör till en speciell disciplin inom ingenjörsvetenskapen. I tio huvudavsnitt tar boken upp olika allmänna principer, som illustreras med många exempel från verkliga fall inom teknik, naturvetenskap, vardagsliv, miljö, energi, natur, kultur och sport. Det ger den studerande en bred referensram, som bakgrund till fortsatta studier inom mer specialiserade fält. Framställningen bygger nästan uteslutande på gymnasiekunskaper i matematik och fysik och innebär därför en nyttig repetition.

Varje avsnitt avslutas med lösta övningsuppgifter. Boken är avsedd för inledande högskolestudier. Den passar för kurser med projektarbeten och hemuppgifter, där inriktningen kan vara mer eller mindre specialiserad.

En annan målgrupp är de som behöver en viss bakgrund i ingenjörsmässigt sätt att tänka, men som sedan i bara ringa mån läser ingenjörsämnen. Boken är också ett lämpligt komplement i en mer traditionell inledande kurs i t.ex. fysik. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2007.

Ingenjörer arbetar inom många branscher, till exempel. Från början var CAD en förkortning av Computer-aided drafting. Det är ingenjörens marknad och varenda arbetsgivare letar efter nya innovativa sätt att attrahera. Gozinto studentkonsulter erbjuder de mest kvalificerade och drivna studenterna på Linköpings universitet. Kombinerad borr- & fräsmaskin, lämplig för finmekaniska arbeten. Computer-aided design (CAD) alternativt computer-aided drafting.

Nu i förbättrat utförande:Med ståldrev och digital varvtalsvisning.

Computer-aided design (CAD) alternativt computer-aided drafting. Det är ingenjörens marknad och varenda arbetsgivare letar efter nya innovativa sätt att attrahera. Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd. Dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris.