Det viktiga mötet - om borderline i psykosocialt arbete

Det viktiga mötet - om borderline i psykosocialt arbete
Förlag:
ISBN:
9789127123014
Utgivningsdatum:
2010-09-21
Författare:
Upplaga:
1
Kategori:

Har du någon gång känt dig till hälften uppäten av en alligator? Frågan kan tyckas märklig, men är relevant för socialarbetare som möter människor med borderline störningar. De kan känna sig maktlösa, utnyttjade, frustrerade - och till hälften uppätna .

Behandlarens reaktioner i mötet med klientens problematik är bokens fokus. En rad fallbeskrivningar från psykosocialt arbete belyser vad som händer i dessa möten. Författaren lyfter fram vad som är väsentligt och möjligt att genomföra i arbetet med klienter som har borderline störningar. Viktiga begrepp som "ramar", "kontakt" och "att hålla patienten" förklaras med praktiska exempel. Det socialpsykologiska perspektivet har tidigare "glömts bort" när borderline problematiken dokumenterats. Det viktiga mötet fyller därför ett stort tomrum. Boken vänder sig till bl a socionomer, socialpedagoger, fritidsledare och kuratorer, liksom till studenter som utbildar sig till dessa yrken. Terje Grina är socionom och utbildad transaktionsanalys (TA). Han har lång erfarenhet av socialt behandlings - och utredningsarbete, och arbetar sedan tio år som utbildare och handledare för bl a socialsekreterare och omsorgspersonal.

I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och. I veckan har det varit grupphandledning i Enköping och Trosa som den här gången handlade om hur vi ska förhålla oss i olika komplexa situationer och.