Facklig Arbetsrätt

Facklig Arbetsrätt
ISBN:
9789139200956
Utgivningsdatum:
1997-11-01
Antal sidor:
314
Upplaga:
04
Kategori:

Utifrån Folke Schmidts klassiska framställning ges här, i ljuset av EG-rättens inflytande och rättspraxis, en översikt av den kollektiva arbetsrätten. Översikter ges även av arbetsmarknadens förhandlings- och avtalssystem. Frågor som kollektivavtal, stridsåtgärder, förhandlings- och föreningsrätt redovisas utförligt.

Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4. Inneh. Inneh. Erbjudande om anställningDet finns inga formkrav för att ingå ett. Dig som vill f. skrivit. Webbsida för Grafiska Företagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för grafisk industri i Sverige NFS är anslutna till av Global Deal, ett initiativ för social dialog och bättre villkor på den globala arbetsmarknaden. Louise Sundström | Hej,Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Genom SAC krävde jag avtalsenlig lön vilket också. ten, arbetsr. ler serien arbetsor.