Om De två saliga av Ulla Isaksson

Om De två saliga av Ulla Isaksson
Förlag:
ISBN:
9789177017110
Utgivningsdatum:
2017-01-05
Författare:
Kategori:

Författaren, teater- och litteraturkritikern Leif Zerns förord till Ulla Isakssons De två saliga. Om De två saliga: En klassisk fallbeskrivning skapas med hjälp av sjukhusjournaler, brev och minnesbilder. Christian Dettow står inför sin pensionering och vill sätta punkt för sin gärning. Hans diktamen, opersonlig och vetenskaplig, är avsedd för sekreteraren. Sune och Viveka Burman är bara »Fall 263« [...]. »De två saliga är inte bara en idéroman som vibrerar av kraft, den är också en modernistisk roman med ett levande förhållande till berättandets möjligheter. Den torra fallbeskrivningen förvandlas till ett prisma.

Vivekas sagor släpper in myten på sjukhuset. Till journalen läggs nya perspektiv, inskjutna i varandra som spegelbilder och ringar på vattnet.« Ur Leif Zerns förord.

Musikvideo: Favoritpolskan av Ante Sundin Lo Stode Med: Inspelningar: Älvdansen efter Joel Böhlén Liden Med: Astas Brudmarsch av Ragnar Dahlgren: Hästbytarvalsen. Denna Uplaga, som är den Femte på Swenska Språket, är försedd med Kopparstycken, nya Anmärkningar af. Musikvideo: Favoritpolskan av Ante Sundin Lo Stode Med: Inspelningar: Älvdansen efter Joel Böhlén Liden Med: Astas Brudmarsch av Ragnar Dahlgren: Hästbytarvalsen. Musikvideo: Favoritpolskan av Ante Sundin Lo Stode Med: Inspelningar: Älvdansen efter Joel Böhlén Liden Med: Astas Brudmarsch av Ragnar Dahlgren: Hästbytarvalsen. Arndt, Johann Fyra Anderika Böcker Om En San Christendom,. Musikvideo: Favoritpolskan av Ante Sundin Lo Stode Med: Inspelningar: Älvdansen efter Joel Böhlén Liden Med: Astas Brudmarsch av Ragnar Dahlgren: Hästbytarvalsen. Denna Uplaga, som är den Femte på Swenska Språket, är försedd med Kopparstycken, nya Anmärkningar af.

Denna Uplaga, som är den Femte på Swenska Språket, är försedd med Kopparstycken, nya Anmärkningar af. Arndt, Johann Fyra Anderika Böcker Om En San Christendom,.