Ungdomars hälsa

Ungdomars hälsa
ISBN:
9789144088464
Utgivningsdatum:
2014-02-14
Författare:
Antal sidor:
239
Upplaga:
1
Kategori:

I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan byggs om och nya funktioner utvecklas och breda sociala nätverk blir avgörande för både livskvalitet och hälsa. Många av de livsstilsval som ungdomar gör bestäms inte av hur sjuk- och hälsovård fungerar utan av vilken chans de unga erbjuds att utvecklas väl - i sin närmiljö, i sitt land och i den globala miljön.

Ekonomisk fördelningspolitik, könsroller, den goda skolan, lagar och regler utgör några av de sociala determinanter som påverkar ungas hälsa.

Denna boks innehåll speglar denna bakgrund. Men tonvikten ligger framför allt på hur vi i vården genom ett professionellt arbetssätt kan göra skillnad för våra patienter i det individuella mötet. I första hand riktar sig boken till läkare och sjuksköterskor som vidareutbildar sig inom pediatrik, skolhälsovård, allmänmedicin och inom folkhälsoområdet. Men även inom grundutbildningen erbjuder den fördjupning med tanke på att unga finns överallt i vården. För alla dem som redan har stor kunskap inom ungdomsmedicin kan boken erbjuda en teoretisk ram för den egna erfarenheten och tjäna som inspiration i det fortsatta arbetet. Till Ungdomars hälsa hör en digital version av boken med sammanfattningar, övningar och tester. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida.

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa november 2013. TIDSKRIFTEN AKTUELLT OM VETENSKAP & HÄLSA. Den är tematisk. Mega Musik är ett fristående gymnasium som erbjuder ett nationellt musikestetiskt program med pop- och rockinriktning. Välkommen att hälsa på djuren och. I årskurs 9 dricker idag färre än hälften. Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns.