Mera Demokrati

Mera Demokrati
Förlag:
ISBN:
9789187670350
Utgivningsdatum:
2006-05-15
Författare:
Kategori:

I boken Mera Demokrati berättar Johan Ehrenberg om staden Aten, om ordet demokrati och om varför vi inte skapar den värld vi samtidigt talar om. För demokratin är möjlig men inte använd.

Med det just startade kriget mot Irak som aktuell fond, gör Ehrenberg en exposé både framåt och bakåt i tiden. Vi samtalar med den lilla grupp män som påstod att slavsamhället Aten var en demokrati, och med de kvinnor som redan då protesterade. Mera Demokrati är ett spännande reportage om den folkliga makt som är möjlig. Men inte genomförs. Boken är en reportagebok, en spännande vandring där idéer, samtal och reportage sammanförts till en personlig berättelse.

De inflytelserika politisk-filosofiska skrifterna från antiken som överlevde till medeltiden, hade sällan någon betydelse under den tid de tillkom. Den är de människor och verksamheter som verkar här, både idag och imorgon. Har du inte fått ett röstkort bör du kontrollera din rösträtt. Så kunde Hitler och nazisterna få makten – en viktig historisk lärdom För dig i landstinget som arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning, kostnader för läkemedel med mera. Vill du lämna större bidrag är det naturligtvis välkommet. I Stockholms stads lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Mera liv i trädgården - en trädgårdstävling. Socialutskottet springer alkoholindustrins ärenden. Ancient Greece för 10-15 år. Kontrollera uppgifterna på röstkortet. Har du inte fått ett röstkort bör du kontrollera din rösträtt.