Straffansvar

Straffansvar
Förlag:
ISBN:
9789139207245
Utgivningsdatum:
2015-12-02
Antal sidor:
193
Upplaga:
9

"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Till denna nionde omarbetade upplaga har Jack Ågren tillkommit som ny självständig författare. Den nya upplagan har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan utgåvan av senaste upplagan. Utöver att boken har uppdaterats har vissa avsnitt omarbetats och några nya avsnitt lagts till. I viss omfattning har textavsnitt utmönstrats och ersatts av ny text. I vissa avsnitt har textinnehållet kompletterats och fördjupats. I mycket följer systematik och rubriksättning tidigare upplagor. "Straffansvar" är främst riktad till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram samt till praktiskt verksamma jurister.

Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor han skrev. juni 2015 nr. Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). 8 samt arbetstidslagens 23-24 §§ följer att en arbetsgivare dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Loven erstatter nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Nej tack, jag vill inte längre få inbjudningar från Metodicum. Marcus Monsen begynte som advokatfullmektig i Sentrumsadvokaten i februar 2017. Ansvar mot tredje man Styrelsens ansvar mot tredje man finns beskrivet i ABL 15 kap §1, där det sägs att om styrelseledamot eller VD genom. För att få lämna anbud eller utföra en entreprenad åt en seriös byggherre krävs oftast att du kan intyga din kunskap inom BAS U / BAS P. Personuppgiftslag (1998:204) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1998-04-29 Ändring införd t.