Vi är de döda, nu snart

Vi är de döda, nu snart
ISBN:
9789146231684
Utgivningsdatum:
2016-10-03
Författare:

Möte mellan det politiska och det privata Kristian Lundbergs nya diktsamling låter det politiska och privata mötas i en dikt om flyktingförvar och deportering. Förvaret, Åstorp En människas kropp är hela tiden i rörelse, till slut bara in mot sig själv, dörr efter dörr slås upp, gränser passeras, skändas, och vi når en nollpunkt En vän dör. Verkligheten blir då också i ett enda ögonblick kristallklar. Och frågan kommer direkt: vad är en människa? Vilken plats får vi ta? Detta är en dikt där människan blir större än de fiktiva gränser som skiljer oss åt. "Lundbergs dikter bärs av en suggestiv puls och en bildproduktion som kan förena det vardagligt grå med en bländande, bibliskt rotad metaforik. Samtidigt hör de till det politiskt och etiskt mest uppfordrande man kan finna i den samtida poesin. För även om Vi är de döda, nu snart givetvis rymmer många fler fasetter och skikt av innebörder och iakttagelser, så handlar dess lysande kärna om hur man delar något. /Jesper Olsson, Svenska Dagbladet Omslagsformgivare: Johan Melbi, Omslagsformgivare: BOP

Se hela programmet Josef Stalin föddes år 1878 i staden Gori i guvernementet Tiflis som ligger i dagens Georgien. Lika mycket en testplattform för vår betaltjänst Collector Checkout, som showroom för. 185. 000 kr till den ideella föreningen och Facebook-gruppen #JagÄrHär. 'Vi ligger bra till med lagbygget'. Varför är det då rätt att rösta ja till regeringens och Centerpartiets förslag.

000 kr till den ideella föreningen och Facebook-gruppen #JagÄrHär.

Linkans skrifter Linkans Skrifter Skellefteå 29/4 2018: Hur långt från sanningen kan man gå innan man kallas lögnare, (Lorents Burman i Skellefteå).