Svensk miljöpsykologi

Svensk miljöpsykologi
ISBN:
9789144034249
Utgivningsdatum:
2005-09-01
Antal sidor:
384
Upplaga:
1
Kategori:

Miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om hur vi människor påverkas av vår omgivning och hur vi genom vårt sätt att leva påverkar den. Svensk miljöpsykologi är den första samlingen texter om ämnet på svenska. Här presenterar 20 miljöpsykologer sin forskning och sätter den i relation till den internationella miljöpsykologin. Antologin tar upp de huvudsakliga forskningsområdena inom svensk miljöpsykologi och behandlar fysiska miljöfaktorers inverkan på människan, miljöer för barn och äldre, representation av miljöer, betydelsen av naturmiljöer för människans hälsa och välbefinnande, riskuppfattning samt psykologiska aspekter på miljövård. Boken speglar miljöpsykologins framväxt och utveckling i Sverige i ett internationellt perspektiv. Svensk miljöpsykologi är skriven i fristående kapitel och avdelningar, men det finns rikligt med hänvisningar mellan kapitlen för att ge en sammanhållen text för den som läser boken i sin helhet. För den som vill fördjupa sig ytterligare finns lästips och referenser i slutet av varje kapitel.

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Om. Öppna : Namn: Värd-högsk. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Om. Box 117, 221 00 LUND Telefon 046-222 00 00 (växel) Telefax 046-222 47 20.

Den är till för. Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Om. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans.