Ur min offentliga sektor

Ur min offentliga sektor
ISBN:
9789100159849
Utgivningsdatum:
2015-12-01
Författare:
Kategori:

En provkarta på Lars Gyllenstens verksamhet som skribent Debattinlägg - essäer - recensioner - betraktelser - noveller - publicerat och opublicerat. Ämnesområden: naturvetenskap och medicin - politik och moral - litteratur och konst - fiktion. Det mesta har satt spår och givit skall i den samtida offentliga debatten. Grunddraget: strävan efter kritisk konkretion och åskådlighet, vilja att pröva åsikter och ställningstaganden på deras faktiska och förpliktande innebörder, försök att skala bort önskedrömmar och illusioner för att blotta den råa verklighetens egna drag bakom våra egna föreställningar om den. Metoder: analys och tydliggörande, kritik och konstruktion, polemik och provokation i ett spänningsfyllt samspel. I Ur min offentliga sektor (1971) är sakligt och personligt nära sammanvävt i ett ömsesidigt ansvarskrävande och ansvarstagande ekosystem - och i denna förening framgår den släktskap mellan fakta och fiktion, som förbinder bokens skenbarligen så oförenliga ämnesområden med varandra. Omslagsformgivare:Daniel Bjugård

När ordet ”kåranda” nämns i den svenska offentliga debatten så handlar det oftast om att journalister kritiserar poliser. Bli medlem i Civilekonomerna - förbundet för Sveriges ekonomer. Sedan den 1 december 2013 krävs lärarlegitimation för att tillsvidareanställas, undervisa och sätta betyg inom så gott som hela det offentliga svenska skolväsendet. Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och ekonomer. Ruter Dams mål är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Upphandlingsmyndigheten ger bra information om hur lagen ska tolkas men nästan inget om affärer, affärsanalys, affärsmodeller eller processer för kravställning. Ett stort tack till de som gett ett stöd till bloggen och min personvalskampanj.

Välkommen att ta del av Statskontorets publikationer från de senaste tio åren. Vad är ignatiansk spiritualitet.