Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling
ISBN:
9789144080567
Utgivningsdatum:
2012-04-25
Författare:
Antal sidor:
265
Upplaga:
4
Kategori:

I denna bok redogör Tom Riese för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling och för de riktlinjer som Finansinspektionen har ställt. Boken behandlar lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) som trädde i kraft i juli 2005.

Vidare behandlas de näringsrättsliga reglerna om lagens tillämpningsområde och bestämmelserna om tillstånd, registrering och tillsyn samt de civilrättsliga reglerna om försäkringsförmedlarens verksamhet. Författaren tar även upp områden som fullmakt, uppdragsavtal, förmedlarens ansvar och preskription. Den väsentliga nyheten i denna fjärde upplaga är nya föreskrifter av Finansinspektionen om informationsskyldighet i kapitel 9, vilka också tagits in som nya Bilagor F och G. Bilaga E är också ny och ger föreskrifter om vissa ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling, FFFS 2005:11. Ändringar i bestämmelserna om s.k. sidoverksamhet vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med följdförändringar i FFFS 2005:11 och FFFS 2007:23 kvarstår från den tredje upplagan 2008. Försäkringsförmedling är avsedd som kursbok vid utbildning av försäkringsförmedlare. Den har även ett stort värde som praktiskt användbar handbok för dig som redan arbetar med försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling ingår i Bank & Försäkring - IFU som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU, en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Fjärde upplagan.

Vi erbjuder kostnadsfri delbetalning. Osséen Försäkringsmäklare har bedrivit verksamhet inom försäkringsförmedling sedan 1990. Vi har utbildning för Swedsec-licens, certifieringar, ÅKU, livdiplom för. Bilförsäkringen. Vi erbjuder en. Vårt mål är att erbjuda dig en kvalificerad kapitalförvaltning där du inte bara förstår vad du investerar i, utan också varför.

Läs mer om våra fördelaktiga privatlån med låg ränta, eller öppna ett sparkonto med hög. Här hittar du allt du behöver, från prisvärda boenden till mycket inom utbildningsområdet. Söderberg & Partners bedriver verksamheter inom tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt.