Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan

Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
Förlag:
ISBN:
9789152629505
Utgivningsdatum:
2004-12-01
Författare:
Antal sidor:
80
Kategori:

Vad är det som utmärker en kristen kyrka till skillnad från alla andra religioner, organisationer och gemenskapsformer? Det är att man där från begynnelsen - och än i dag - möter ett gudstjänstfirande, centrerat kring ett i olika former gestaltat "evangelium" om Jesus, den för oss korsfäste och uppståndne. Det är därför den gudstjänstfirande församlingen är - och förblir - "kyrkan" i dess ursprungliga och egentliga innebörd. Och gudstjänsten i alla dess mångskiftande former är - och förblir - kyrkans främsta kännetecken. Bibeln, bekännelsedokumenten och gudstjänstböckerna är till som vittnen och vägvisare för ett rätt gudstjänstfirande, exempel på hur man i olika situationer måste förändra för att bevara det ursprungliga evangeliet. Vad innebär då "bekännelsetrohet"? Böner, lovsånger och bekännelse i gudstjänsten är alla formulerade i "vi"-form, "vi" som tillsammans firar gudstjänst. Vad är då vigningstjänstens uppgift? Om "kyrkan" i ursprunglig och egentlig mening manifesteras i den gudstjänstfirande församlingen - vad innebär det för ekumeniken? Författaren är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.

Svenska kyrkan är med 6,0 miljoner medlemmar [1] det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. Kyrkan är känd för sitt outtröttliga arbete med personer som på något sätt har hamnat utanför samhällets gemenskap. Hjälp flyktingar i Europa. Kyrkan är känd för sitt outtröttliga arbete med personer som på något sätt har hamnat utanför samhällets gemenskap. Ordet kommer av grekiska kyriakon, 'det som hör … Klara Kyrka eller Sankta Klara kyrka ligger i stadsdelen Norrmalm i Stockholm.

Hjälp flyktingar i Europa. Här kommer en rubrik som ska vara ganska kort Hjälp flyktingar i Europa.

Klara Kyrka eller Sankta Klara kyrka ligger i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Hjälp flyktingar i Europa.