Farmakologi

Farmakologi
Förlag:
ISBN:
9789147114221
Utgivningsdatum:
2014-08-12
Antal sidor:
443
Upplaga:
3
Kategori:

Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnesområdet, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga bakgrunden till hur läkemedel verkar, liksom kliniska beskrivningar där substansernas effekter ställs i relation till sjukdomarna, patienten och dagens sjukvård. Läs mer Boken täcker hela farmakologin med generella begrepp inom farmakodynamik och farmakokinetik, genomgång av verkningsmekanismer för alla betydande läkemedel, småmolekylära såväl som biologiska, liksom praktisk läkemedelsanvändning och läkemedelsutveckling. Denna tredje utgåva är rikt illustrerad och använder sig av enhetliga bildsymboler som hjälper till att förklara läkemedlens mekanismer. Antalet läkemedel blir allt fler, och alla som i sitt yrke har arbetsuppgifter relaterade till läkemedel behöver ha heltäckande farmakologisk kunskap och förstå hur substanserna verkar i kroppen. Farmakologi möter det behovet. Boken vänder sig till studerande inom vård och medicin på grund- och vidareutbildningsnivå och till studerande inom utbildningar där farmakologi ingår, t.ex.

biomedicinska analytikerprogrammet, apotekare, receptarier, läkemedelskonsulenter och produktspecialister.

Om författarna Per Norlén är leg. läkare, specialist och docent i klinisk farmakologi, Erik Lindström är dr med.

vet. farmakologi.

Båda arbetar med forskning inom läkemedelsindustrin.

Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. Find dit autorisationsID og oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation. Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. Här hittar du kompendier till de kliniska kurserna på läkarutbildningen.

Administreringsväg är inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen. farmakologi - betydelser och användning av ordet. Gratis att använda.

dk er information til dig, der er læge, farmaceut, lægesekretær, sygeplejerske, farmakonom, tandlæge eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse. Farmakologi handler om lægemidlers egenskaber i organismen og deres anvendelse, og er opdelt i to hovedområder, der supplerer hinanden: farmakokinetik og.