Leva om sitt liv. Del 2, Tjugotalet - omvälvningarnas tid : 1920-1930

Leva om sitt liv. Del 2, Tjugotalet - omvälvningarnas tid : 1920-1930
ISBN:
9789100151645
Utgivningsdatum:
2015-08-03
Författare:

Alice Lyttkens tar oss med till omvälvningarnas tid - 1920-talet Det glada 20-talet innebar för Alice Lyttkens och hennes familj ytterligare sorger och bekymmer, men också en bit av det nöjeslystna glittrande Stockholm. Sigmund Freuds och Gustav Jungs idéer omstörtande och chockerande djupt, kvinnans ställning förbättrades en aning och från Tyskland och Italien kom skrämmande signaler. Ömsint och humoristiskt levandegör Alice Lyttkens sitt liv under 20-talet - så avlägset men med Alice Lyttkens som berättare så nära vår egen tid. I den andra delen av Alice Lyttkens memoarsamling - Leva om sitt liv - berättar Alice Lyttkens med den blandning av osentimental styrka och varm inlevelse som är hennes kännetecken. Omslagsformgivare:Bastion Studio Lab

Illustrerad. viii,190 sidor + plansch. Helsingfors 1899.

1. viii,190 sidor + plansch. 1. 4 arbeten om rusdrycker och morfin. Matti Helenius, Hvad säger vetenskapen om rusdryckerna.