Svenska Släktkalendern 2014

Svenska Släktkalendern 2014
ISBN:
9789163751158
Utgivningsdatum:
2014-05-15
Författare:
Antal sidor:
496
Upplaga:
1

Deltema är forskare på det naturvetenskapliga området.

Därför hittar man i utgåvan nobelpristagarna Hannes Alfvén, Svante Arrhenius, Sune Bergström, Arvid Carlsson, Ragnar Granit, Bengt Samuelsson, Manne och Kai Siegbahn, The Svedberg, Hugo Theorell och Torsten Wiesel, liksom viktiga kvinnliga namn på området som Ninni Kronberg, född Berggren, Astrid Cleve, Elsa Eschelsson, Astrid Fagræus-Wallbom, Katarina Kraft-Ahnlund, Lise Meitner, Eva Ramstedt, Gulli Petrini, född Rossander, Anna Stecksén, Nanna Svartz och Karolina Widerström. Bland andra släkter kan nämnas Bo Bergmans släkt, Fioretos, Klackenberg, Lagerlöf, Sandvikensläkten Magnuson, Plantin, Tegnér och Prins Daniels släkt Westling. Antalet släktartiklar är 65, varav 22 förekommit i tidigare årgångar och 43 är nyinförda.

A. [1]. G. , and edited by him until 1998. Summary in English Svenska Släktkalendern (The Swedish Family Register) started in 1885 and contains today 48 volumes. , F. , and edited by him until 1998. A. Summary in English Svenska Släktkalendern (The Swedish Family Register) started in 1885 and contains today 48 volumes. A. , F.