Leda känslomässigt krävande arbete : för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg

Att ha ett arbete som är känslomässigt krävande kan vara både meningsfullt och tillfredsställande. Men utan rätt ledarskap riskerar det att skapa stress och upplevelser av otillräcklighet. Resultatet kan bli utbrändhet, sjukskrivning och hög personalomsättning. "Leda känslomässigt krävande arbete - för dig som är chef inom socialt arbete och omsorg" beskriver hur man skapar goda förutsättningar för sina medarbetare. Som chef kan man i stor utsträckning bidra till att personalen utvecklas, trivs och stannar kvar. Denna antologi ger både kunskap och verktyg kring hur man kan leda och stärka sina medarbetare, för att på så sätt skapa god kvalitet i verksamheten. Med utgångspunkt i både forskning och konkreta erfarenheter hjälper denna bok dig att hjälpa din personal. "Leda känslomässigt krävande arbete" riktar sig till chefer inom socialt arbete och omsorg, eller inom liknande verksamheter. Den passar också utmärkt för kurser och utbildningar, till exempel på socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och chefsutbildningar.

Så inleds stadgarna för Svensk. Till detta ska läggas effektiviseringar på arbetsplatsen, som lett fram till att många anställda. Läser drygt 100 böcker om året. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen. Heltidsjobb och samtidigt huvudansvar för familjen är tufft. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen. Heltidsjobb och samtidigt huvudansvar för familjen är tufft. De psykar dig, gör dig handlingsförlamad för att sedan, bakom din rygg, insinuera, anklaga och sprida ut falska och illasinnade rykten om dig till alla som vill. Till detta ska läggas effektiviseringar på arbetsplatsen, som lett fram till att många anställda. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska folkets kamp mot imperialismen.