Arbetsrätten : en introduktion

Arbetsrätten : en introduktion
Förlag:
ISBN:
9789139207634
Utgivningsdatum:
2016-02-01
Antal sidor:
126
Upplaga:
7
Kategori:

Arbetsrätten En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare. Den är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet. Denna reviderade sjunde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning (t.ex. i diskrimineringslagen och reglerna i LAS om s.k. allmän visstidsanställning) och ny rättspraxis. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare upplagor.

I Sverige är det kollektivavtal som garanterar lönerna, inte lagstiftning. Personalfrågor är alla frågor som handlar om relationen mellan arbets. 42:e. Böcker Arbetsrätt 2018, 1 januari En lagsamling med de vanligaste arbetsrättslagarna i aktuell lydelse 1 januari 2018.

Arbete. Ett lands välstånd mäts i BNP (bruttonationalprodukt). Du får lära dig hur du skapar goda förutsättningar för en. Vi på Pacta välkomnar dig som medlem till en tvådagarskurs i Allmänna Bestämmelser (AB) med HR-inriktning.