Sverige och Algeriets frigörelse 1954-1962

Sverige och Algeriets frigörelse 1954-1962
ISBN:
9789189449060
Utgivningsdatum:
1996-04-01
Författare:
Antal sidor:
141
Upplaga:
1
Kategori:

Under 1960-talet tog den svenska utrikespolitiken sig uttryck i öppet stöd för nationellt självbestämmande i tredje världen. Den "aktiva utrikespolitiken" tog form. Varför? En väsentlig pusselbit i svaret är att Algerietkriget i slutet av 50-talet riktat den svenska beslutsfattarnas uppmärksamhet mot avkoloniseringen och tredje världens villkor. 1959 tog Sverige definitivt ställning i Algerietkonflikten genom att som första och enda väststat rösta för för algeriskt självbestämmande i FN:s generalförsamling. Marie Demker är professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet.

Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen. Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen. Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen. Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen. Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen. Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen.

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991).