Min patient Tiberius Claudius Nero

Min patient Tiberius Claudius Nero
Förlag:
ISBN:
9789187481536
Utgivningsdatum:
2016-03-23
Författare:

En läkare som läser Tacitus och Suetonius berättelser om Tiberius och hans tid inser snart att det i Tiberius personlighet fanns konstitutionella svagheter, fobier och sjukdomar, som försvårade, ibland omöjliggjorde för honom att bli den samlande och enande ledare som det romerska folket så väl behövde när Augustus dött och framtiden föreföll oviss. Tiberius hade emellertid ofta minst lika svårt att komma till rätta med sig själv som att kunna leda senaten i dess arbete. Missförstånden och misstolkningarna var legio. Mycket talar för att han sedan unga år plågades av social fobi, och var sårbar för upprepade och långvariga stressutlösta attacker som medförde att han insjuknade i depressioner.

När han blev gammal led han av en hjärtinsufficiens som var livshotande. Skall man försöka förstå Tiberius är det väsentligt att också ta hänsyn till hans psykiska och kroppsliga hälsa. Sjukdomar förlåter inga brottsliga handlingar men kan vara viktigt bidragande orsaker till hur vi handlar, till vår brist på initiativ eller vår oförmåga. Tveklöst är iakttagelser om sjukdomar hos historiskt intressanta personer betydelsefulla. Trots all osäkerhet och många andra invändningar visade det sig att vad de antika källorna kunde antyda och ibland avslöja om Tiberius personlighet och hälsa gav en mer nyanserad bild av Tiberius Claudius Nero som person och regent, han var den blyge envåldshärskaren.

666 Gematria decodes to Nero, Vespasian and Titus. This trinity fulfills all Rev 13. her 10 kişiden 9’u ter kokusuna maruz kalıyorken, insanların %32’si bu yüzden toplu taşımaya binmeyi tercih bile etmiyorken, artık ciddi ciddi konuşulması gereken hedef. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Titus even called fire from heaven--lightning--the emblem of the 12th Legion who aided in burning the Temple. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. şöyle bir araştırmadan sonra olması gereken hedeftir kendisi. Port Manteaux churns out silly new words when you feed it an idea or two. This trinity fulfills all Rev 13. şöyle bir araştırmadan sonra olması gereken hedeftir kendisi.