Viktiga ord i matematik : geometri

Viktiga ord i matematik : geometri
ISBN:
9789127411685
Utgivningsdatum:
2008-04-01
Författare:
Antal sidor:
30
Upplaga:
1
Kategori:

Viktiga ord-serien Nu kan dina elever hitta enkla förklaringar av grundbegreppen i svenska, matematik samt NO och SO i ordboksserien Viktiga ord. Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 och fungerar för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk. Använd ordböckerna för att lära in nya begrepp, för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand. Till Viktiga ord i svenska och Viktiga ord i matematik hör vardera fyra arbetshäften i vilka eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp. Viktiga ord i svenska Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska.

I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord. Författare: Anna Ericsson Nordh Viktiga ord i matematik Innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. Orden finns i alfabetisk ordning under fem områden: Mått och mätning, Siffror, tal och räkning, Geometri, Statistik och sannolikhet samt algebra. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord. Till Viktiga ord i matematik hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för de matematiska begreppen. Författare: Eva Marand Viktiga ord i no och so Viktiga ord i no och so innehåller många av de ord som eleverna behöver för att förstå sammanhang i de natur- och samhällsorienterade ämnena. Författare: Gundel Wetter

Finder sports a 3. Kunskapskrav för.

Nedan finner du Matematikbiennalens program och du kan här läsa mer om varje programpunkt, bland annat inför din anmälan. Många är osäkra i procenträkning, så använd gärna vår sammanfattning för att stärka kunskaperna Flashforge Inventor 2. 5-inch HD IPS touchscreen right at the top of the printer with big, easy to understand controls. Vi hade först en kick-off med alla barn ute på gården. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. I den här artikeln skriver vi till som har svårt för matematik. Vi ger några konkreta råd för att komma igång och lyckas med mattestudierna. Den västerländska civilisationen tar sin början. Här avgörs om en handling är rätt eller fel beroende på om den regeln man handlar efter kan upprättas till allmän lag.