Att undervisa barn i förskolan

Att undervisa barn i förskolan
Förlag:
ISBN:
9789147111329
Utgivningsdatum:
2013-06-03
Antal sidor:
117
Upplaga:
1
Kategori:

Vad kan undervisning innebära i förskolan? Eller uttryckt på annat sätt: Hur kan förskollärare bidra till att barn lär sig? Hur kan man tala om undervisning i en temaorienterad och lekbaserad verksamhet? Läs mer Under senare år har man börjat tala om undervisning också i relation till förskolan. Men förskolan har en annan tradition och andra sätt att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling än skolan. Vilket kan göra det problematiskt när förskollärare ska börja undervisa.

Författarna presenterar ett antal konkreta principer som är viktiga för att förskollärare ska kunna stötta barns lärande och utveckling. De utgår från förståelsen att lärande och utveckling handlar om att urskilja och skapa mönster som också fungerar bortom en här-och-nu-situation. Principerna stöds av empiri från skilda forskningsstudier som fokuserar olika innehållsfält.

Att undervisa barn i förskolan vänder sig i första hand till blivande och verksamma förskollärare. Om författarna Elisabet Doverborg, Niklas Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson har författat en mängd böcker om förskolan och barns utveckling. De verkar vid Göteborgs universitet.

Vissa vill inte ens befatta sig med ordet i rädsla över att förskolan ska återgå till någon slags barnpassningsverksamhet. Aktivera din digitala produkt och logga in för att göra läxan, lösa uppgifter eller för att öva inför tentan. Fem tips till dig som har trotsiga barn. Hur bygger vi våra städer, blir de bra för barn. Det är förskoleklassen som är ute på äventyr. 30 - 20. Digitala läromedel och kurslitteratur. Råden duggar tätt.