Entreprenörskap : från idé till verklighet

Entreprenörskap : från idé till verklighet
Förlag:
ISBN:
9789147103416
Utgivningsdatum:
2011-11-11
Författare:
Antal sidor:
280
Upplaga:
1

Ett engagerande och inspirerande läromedel i kursen Entreprenörskap som lockar eleverna att arbeta entreprenöriellt. Ledord är praktisk vägledning, praktiskt arbete och verkliga förebilder! Läs mer Utmärkande drag - Projektprocessen beskrivs från start till slut - Tränar elevernas entreprenöriella förmågor genom övningar - Porträtt av entreprenörer - Olika kategorier uppgifter (fundera och reflektera, praktiska fall, undersök) - Större projektarbete - Rikt illustrerad Entreprenörer arbetar ofta i projekt. Därför utgår den här boken från ett sådant arbetssätt. Eleverna får lära sig hur ett projekt inleds, genomförs och avslutas. De får också veta hur man går till väga från att man har en idé till att man startar ett eget företag. Genom hela boken träffar läsaren personer som redan arbetar som entreprenörer och som delar med sig av sina erfarenheter och hur de tänker och arbetar som entreprenörer. Med andra ord hur entreprenörskap verkligen fungerar.

Elevernas entreprenöriella förmågor lockas fram genom de många övningarna där de bland annat får ta ställning till olika situationer. De får också arbeta praktiskt med ett eget valfritt projekt. Boken är indelad i två block. I det första får läsaren steg för steg veta hur ett projektarbete går till i praktiken. I det andra får man ytterligare kunskaper kring områden som marknadsföring, budgetering, mötesteknik, ledarskap, hur man skapar ett nätverk och hur man skyddar sin idé. Övningar efter varje kapitel - Fundera och reflektera innebär att man tar ställning till ett antal frågeställningar. - Praktiska fall beskriver olika situationer som man löser enskilt eller i grupp. - Undersök är övningar som går utanför boken.

I block ett finns det också ett återkommande projektavsnitt med praktiska råd som steg för steg lotsar eleverna genom deras eget valfria projektarbete.

Innehåll Block 1 1. Vad är ett projekt? 2. Projektprocessen 3. Projekt bygger på idéer 4. Projektplan 5. Projektet genomförs 6. Projektet avslutas Block 2 7. Att arbeta i grupp 8. Ledarskap 9. Skapa nätverk 10. Dokumentation och mötesteknik 11. Budget och finansiering 12. Marknadsföring 13. Skydda din idé 14. Från projekt till företag Om författarna Författaren Iréne Jansson, Fil.kand. och diplomerad coach, har initierat och drivit både nationella och internationella projekt med anknytning till innovation, entreprenörskap och nätverksbyggande. Hon har arbetat som starta-eget-rådgivare och utbildare hos ALMI samt startat och utvecklat flera egna företag. Iréne är en av grundarna av A-invest.

Vad krävs för att förverkliga dina drömmar. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala informationstjänster. Den andra halvan av min lön kommer från det som är kopplat till det jag gör med bloggen som paraply: Slow fashion. Du kan själv välja om du vill ha fria uttag och insättningar till en rörlig ränta, eller om du vill låsa ett större engångsbelopp till fast ränta. Vi har två affärsrådgivare ute i kommunerna som som lotsar dig och ditt. Lund Grand Prix har.

Tidningen Dagens Samhälle. Vad krävs för att förverkliga dina drömmar.